Wellness na městském plaveckém stadionu Lužánky

 
Evidenční číslo: OŠMT-030162
Datum schválení zadání Radou města Brna: 24. 7. 2018
Název: Wellness na městském plaveckém stadionu Lužánky
Popis předmětu plnění: Wellness na městském plaveckém stadionu Lužánky
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OŠMT
Vybraný uchazeč: SYNER, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SYNER, s.r.o. 48292516
PSK Group, spol. s r.o. 25597710
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Martin Jelínek
Mgr. Jitka Smutná
Mgr. Martin Mikš
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 10. 2018
Cena včetně DPH 31 156 090,00 Kč
Datum realizace 3. 6. 2019
Datum podpisu smlouvy 2. 1. 2019

Zpět