Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou

 
Evidenční číslo: BO-001303
Datum schválení zadání Radou města Brna: 19. 1. 2011
Název: Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou“
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: PS BRNO, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena včetně DPH 60
lhůta dokončení ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FRAMA, spol. s r.o. 44961219
STRABAG a.s. 60838744
CGM Czech a.s. 49973215
PS BRNO, s.r.o. 25506820
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Pavel Březa
Vít Blaha
Mgr. Jitka Ivičičová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 3. 2011
Cena včetně DPH 34 132 459,00 Kč
Datum realizace 29. 2. 2012
Datum podpisu smlouvy 20. 4. 2011

Zpět