Veřejné zakázky
statutární město Brno

Lidická 15 - sdílené bydlení pro nemocnice Smlouva o dílo

 
Evidenční číslo: BO-030289
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Lidická 15 - sdílené bydlení pro nemocnice Smlouva o dílo
Popis předmětu plnění: Lidická 15 - sdílené bydlení pro nemocnice - Smlouva o dílo, VZ do 6000000, dodatkem č. 1 snížena cena na 2 073 713,72 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Stavitelskví Zemánek s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Stavitelskví Zemánek s.r.o. 60660384
HRAZDÍRA s.r.o. 27721078
KWM PLUS s.r.o. 27745112
PSK Brno s.r.o. 60724463
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jan Sponar
Mgr. Michal Ibrmajer
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 7. 8. 2018
Cena včetně DPH 2 453 332,95 Kč
Datum realizace 4. 9. 2018
Datum podpisu smlouvy 4. 9. 2018

Zpět