Veřejné zakázky
statutární město Brno

Kociánka - zpracování zastavovací objemové studie

 
Evidenční číslo: BO-030334
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Kociánka - zpracování zastavovací objemové studie
Popis předmětu plnění: Kociánka - zpracování zastavovací objemové studie, cleny komise dále byli: Ing. arch Michaela Deferová, Mgr. Michal Medlík, Ing. Katrin Karasová a Marie Tulková
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: K4 a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
kvalita návrhu 50
cena 40
termín 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Aleš Doležel
Ing. Jan Sponar
Mgr. Martin Ander Ph.D.
Ing. Lukáš Nehyba
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 6. 11. 2018
Cena včetně DPH 435 600,00 Kč
Datum realizace 4. 12. 2018
Datum podpisu smlouvy 4. 12. 2018

Zpět