Veřejné zakázky
statutární město Brno

Kobližná 10 - stavební úpravy 3. a 4. NP - SOD

 
Evidenční číslo: BO-030376
Datum schválení zadání Radou města Brna: 24. 5. 2016
Název: Kobližná 10 - stavební úpravy 3. a 4. NP - SOD
Popis předmětu plnění: Kobližná 10 - stavební úpravy 3. a 4. NP - SOD
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: KOMFORT, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
KOMFORT, a.s. 543235500
FRAMA, s.r.o. 44961219
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Jitka Kalášková
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 2. 2017
Cena včetně DPH 13 654 081,00 Kč
Datum realizace 25. 6. 2018
Datum podpisu smlouvy 25. 6. 2018

Zpět