Křenová 76 - celková rekonstrukce objektu - zpracování PD

 
Evidenční číslo: BO-030378
Datum schválení zadání Radou města Brna: 13. 6. 2017
Název: Křenová 76 - celková rekonstrukce objektu - zpracování PD
Popis předmětu plnění: Křenová 76 - celková rekonstrukce objektu - zpracování PD
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. David Vrtek
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 80
doba plnění 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. arch. David Vrtek 49928902
Architekti Hrůša a spol. 25517562
P.P.Architects, s.r.o. 27689778
A77 Architekti 6242308
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 6. 2017
Cena včetně DPH 744 150,00 Kč
Datum realizace 20. 6. 2017
Datum podpisu smlouvy 20. 6. 2017

Zpět