Francouzská 83 - rekonstrukce Bd - SOD (stavební práce do 6 000 000,-)

 
Evidenční číslo: BO-030379
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 3. 2017
Název: Francouzská 83 - rekonstrukce Bd - SOD (stavební práce do 6 000 000,-)
Popis předmětu plnění: Francouzská 83 - rekonstrukce Bd - SOD (stavební práce do 6 000 000,-)
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: WALER, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
WALER, spol. s r.o. 25309536
Huslik s.r.o. 25527495
HRAZDÍRA s r.o. 27721078
OSS Brno, s.r.o. 49001850
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Aleš Doležel
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 26. 6. 2018
Cena včetně DPH 5 625 162,00 Kč
Datum realizace 30. 7. 2018
Datum podpisu smlouvy 30. 7. 2018

Zpět