Vlhká 22 - celková rekonstrukce domu - zpracování PD

 
Evidenční číslo: BO-030380
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Vlhká 22 - celková rekonstrukce domu - zpracování PD
Popis předmětu plnění: Vlhká 22 - celková rekonstrukce domu - zpracování PD
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch. David Vrtek
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 90
doba dodání 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Atelier Brandštetr s.r.o 1467093
Ing. arch. David Vrtek 49928902
INTAR, a.s. 25594443
ZEBRONA s.r.o. 3581411
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Ing. Aleš Doležel
Ing. Jan Sponar
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 5. 2018
Cena včetně DPH 1 179 750,00 Kč
Datum realizace 8. 6. 2018
Datum podpisu smlouvy 8. 6. 2018

Zpět