Valchařská 15 - výstavba bytového domu - SOD

 
Evidenční číslo: BO-030382
Datum schválení zadání Radou města Brna: 17. 1. 2017
Název: Valchařská 15 - výstavba bytového domu - SOD
Popis předmětu plnění: Valchařská 15 - výstavba bytového domu - SOD
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: 3V & H
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Mgr. Petr Hladík
Marek Janíček
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 6. 2017
Cena včetně DPH 13 799 999,00 Kč
Datum realizace 16. 8. 2017
Datum podpisu smlouvy 16. 8. 2017

Zpět