Pod nemocnicí 25 - rekonstrukce a nástavba objektu bývalé MŠ - SOD

 
Evidenční číslo: BO-030399
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 3. 2017
Název: Pod nemocnicí 25 - rekonstrukce a nástavba objektu bývalé MŠ - SOD
Popis předmětu plnění: Pod nemocnicí 25 - rekonstrukce a nástavba objektu bývalé MŠ - SOD, dod. č 1 ze dne 23.11.2017 - Zvýšení ceny na 1 750,- Kč, dod. č. 2 ze dne 10.1.2019 - zvýšení ceny na 1 840 000,-
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. arch Radko Květ
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Aleš Drlý 66585708
Ing. arch Radko Květ 13676601
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Jitka Kalášková
Mgr. Petr Hladík
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 13. 6. 2017
Cena včetně DPH 2 020 700,00 Kč
Datum realizace 28. 6. 2017
Datum podpisu smlouvy 28. 6. 2017

Zpět