Rekonstrukce bytů č.17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno

 
Evidenční číslo: BO-001322
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce bytů č.17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Rekonstrukce bytů č.17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
MOTeC spol. s r.o. 47903392
Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. 25571125
EPIGEN spol. s r.o. 25349716
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 5. 2011
Cena včetně DPH 1 535 590,00 Kč
Datum realizace 15. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 30. 5. 2011

Zpět