Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44

 
Evidenční číslo: BO-001323
Datum schválení zadání Radou města Brna: 19. 1. 2011
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: PS Brno, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 60
lhůta dokončení ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
DIRS Brno, s.r.o. 26255618
ŽSD a.s. 64511359
PS Brno, s.r.o. 25506820
Consistera s.r.o. 27751082
3V&H, s.r.o. 46992715
REKO, a.s. 13690299
STRABAG a.s. 60838744
Keltex spol. s r.o. 42866294
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Pavel Březa
Vít Blaha
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 4. 2011
Cena včetně DPH 14 561 259,00 Kč
Datum realizace 14. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 11. 5. 2011

Zpět