Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64

 
Evidenční číslo: BO-001324
Datum schválení zadání Radou města Brna: 19. 1. 2011
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: STAVOPROGRES Brno spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 60
lhůta dokončení ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOS Brno, a.s. 65277911
CGM Czech, a.s. 49973215
DIRS Brno, s.r.o. 26255618
ŽSD, a.s. 64511359
REKO, a.s. 13690299
STRABAG, a.s. 60838744
Cooptel, stavební a.s. 25560271
STAVOPROGRES Brno spol. s r.o. 60701455
FI Holding, a.s. 27088707
Keltex spol. s r.o. 42866294
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Pavel Březa
Vít Blaha
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 14. 4. 2011
Cena včetně DPH 15 793 362,00 Kč
Datum realizace 25. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 11. 5. 2011

Zpět