Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68

 
Evidenční číslo: BO-001325
Datum schválení zadání Radou města Brna: 22. 12. 2010
Název: Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68
Popis předmětu plnění: Zhotovení stavby - „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: 3V&H, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 60
lhůta dokončení ve dnech 20
délka záruční lhůty v měsících 20
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOS Brno, a.s. 65277911
REKO, a.s. 13690299
FRAMA, spol. s r.o. 44961219
PS BRNO, s.r.o. 25506820
VHH THERMONT s.r.o. 25878778
KOMEST, spol. s r.o. 18188001
3V&H, s.r.o. 46992715
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 46972021
CGM Czech a.s. 49973215
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
Svoboda a syn, s.r.o. 25548531
KOMFORT, a.s. 25524241
Cooptel, stavební a.s. 25560271
PSK Group, spol. s r.o. 25597710
IMOS Brno, a.s. 25322257
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Pavel Březa
Vít Blaha
Mgr. Jaroslav Suchý
Mgr. Jiří Lahoda
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 4. 2011
Cena včetně DPH 21 002 758,00 Kč
Datum realizace 21. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 26. 5. 2011

Zpět