Zhotovení funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně

 
Evidenční číslo: OK-001358
Datum schválení zadání Radou města Brna: 30. 3. 2011
Název: Zhotovení funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně
Popis předmětu plnění: Zhotovení vítěžného návrhu sochy vzešlého z výtvarné soutěže o návrh funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti na Ústředním hřbitově v Brně.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OK
Vybraný uchazeč: Václav Fiala
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže 70
Vhodnost začlenění díla do prostoru, volba materiálů a jejich vzájemný soulad 25
Ekonomická výhodnost nabídky 5
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Václav Fiala 76637590
MgA. Josef Faltus 86904132
Bc. arch. Tomáš Beneš, Mgr. Lubomír Čermák 87128098
Ing. Jaromír Gargulák 28314158
akad. soch. Nikos Armutidis 15560970
akad. soch. Antoník Kašpar, akach. arch. Jaroslav Šusta 41830377
Mgr. Marcel Hron, PROJEKT STAV, spol. s r. o. 49787942
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
prof. PhDr. Jan Sedlák CSc,
Mgr. Martin Ander Ph. D.
MUDr. Daniel Rychnovský
PhDr. Jiřina Belcredi
Mgr. Marek Pokorný
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 3. 2011
Cena včetně DPH 1 400 400,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 15. 4. 2011

Zpět