Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 - výkon TDI

 
Evidenční číslo: BO-001387
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44 - výkon TDI
Popis předmětu plnění: Zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru investora při realizaci stavby. Jedná se o technický dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: BO
Vybraný uchazeč: Ing. Petr Pokorný
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing. Petr Pokorný 46918426
Ing. Michal Babík 72316705
Ing. Vítězslav Titl 26944685
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Mgr. Jiří Lahoda
Ing. Jitka Kalášková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 11. 5. 2011
Cena včetně DPH 240 000,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2012
Datum podpisu smlouvy 12. 5. 2011

Zpět