Podpora odborných oborových skupin

 
Evidenční číslo: PO-001386
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Podpora odborných oborových skupin
Popis předmětu plnění: Zakázka je realizována v rámci projektu Podpora profesního a odborného růstu zaměstnanců statutárního města Brna
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: PO
Vybraný uchazeč: TSM, spol.s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena (s DPH) 40
Celková kvalita nabízeného řešení (způsob a obsah zpracování 60
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Santia, spol.s.r.o 25516558
TSM, spol.s r.o. 208914
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Jana Bohuňovská
Bc. Bohuslava Zámečníková
Ing. Zuzana Rožcová
Ing. Alexandra Musilová
Ing. Jana Cabanová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 5. 2011
Cena včetně DPH 329 040,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2012
Datum podpisu smlouvy 10. 6. 2011

Zpět