Zajištění realizace výstavní expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2011 v Cannes ve Francii

 
Evidenční číslo: KPMB-001431
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Zajištění realizace výstavní expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2011 v Cannes ve Francii
Popis předmětu plnění: Komplexní realizace výstavní expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2011, který probíhal 8. - 11. 3. 2011 ve francouzském Cannes.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Veletrhy Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše nabídkové ceny bez DPH 55
kreativní architektonické a grafické řešení expozice – estetické hledisko 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Exponex s.r.o. 29222338
Veletrhy Brno, a.s. 25582518
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 22. 12. 2010
Cena včetně DPH 1 160 485,00 Kč
Datum realizace 7. 3. 2011
Datum podpisu smlouvy 6. 1. 2011

Zpět