Výměny plynových kotlů v objektu Pisárecká 11 (VZ č. 52/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001484
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Výměny plynových kotlů v objektu Pisárecká 11 (VZ č. 52/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku MMB spravuje od roku 2008 areál Pisárecká 11 (bývalý areál Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity). V areálu se nachází objekty, které jsou pronajaty. V areálu je nutné provést výměnu 2 ks plynových kotlů¨. Stávající zařízení je velmi zastaralé a nevyhovující (stáří 31 a 28 let). Předmětem zakázky je tedy výměna plynových kotlů, oběhových čerpadel, ventilů, expanzomatu, potrubí v kotelně, vyvložkování komínů, provedení předepsaných zkoušek a revizí, ekologická likvidace demontovaného zařízení.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: AZ TOPENÁŘI, spol. s r.o., Kozinova 5, 627 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 28304314
REGO s.r.o., Libušina tř. 2, 623 00 Brno 15546497
AZ TOPENÁŘI, spol. s r.o., Kozinova 5, 627 00 Brno 48909840
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 11. 5. 2011
Cena včetně DPH 398 486,00 Kč
Datum realizace 30. 7. 2011
Datum podpisu smlouvy 13. 5. 2011

Zpět