Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70 (VZ č. 53/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001485
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70 (VZ č. 53/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku MMB spravuje objekt Palackého 70, který slouží jako školské zařízení. V objektu je nutné provést výměnu nevyhovujícího systému měření a regulace v plynové kotelně. Předmětem zakázky bude tedy výměna: integrovaného regulátoru, uživatelského rozhraní, snímačů teploty, třícestného ventilu, čidel úniku plynu a rozvaděče. Současí prací je i dodávka nového softwaru, zaškolení pracovníků, provedení předepsaných zkoušek, doplnění vybavení kotelny - detektor plynu, přenosné lampy, hasící přístroj aj.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 28304314
REGO s.r.o., Libušina tř. 2, 623 00 Brno 15546497
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 4. 2011
Cena včetně DPH 280 596,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2011
Datum podpisu smlouvy 22. 4. 2011

Zpět