Stavební práce v objektu Pekařská 52 (VZ č. 55/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001487
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Stavební práce v objektu Pekařská 52 (VZ č. 55/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku spravuje objekt Pekařská 52, ve kterém jsou umístěny bytové i nebytové prostory. V objektu je nutné provést opravu střešní krytiny, která je v havarijním stavu. Krytina je v celé ploše téměř nefunkční, latění je prohnilé, klempířské prvky jsou prorezavělé. Předmětem zakázky je výměna střešní krytiny, výměna laťování, oprava stávajících komínových hlav, výměna střešních klempířských prvků, střešní izolace, doplnění svodů koši proti holubům, montáž sněžníků atd.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 46905804
PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 26915791
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Zuzana Grulichová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 4. 2011
Cena včetně DPH 1 323 936,00 Kč
Datum realizace 30. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 22. 4. 2011

Zpět