Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti

 
Evidenční číslo: OI-001504
Datum schválení zadání Radou města Brna: 22. 12. 2010
Název: Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti
Popis předmětu plnění: projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele díla
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: PROJECT building s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROJECT building s.r.o. 47917431
Ing. arch. Květ 13676601
TIPRO projekt s.r.o. 26944685
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 22. 12. 2010
Cena včetně DPH 1 704 000,00 Kč
Datum realizace 3. 2. 2012
Datum podpisu smlouvy 11. 1. 2011

Zpět