Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1 (Vz č. 68/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001506
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1 (Vz č. 68/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku MMB spravuje objekt Gromešova 1, ve kterém sídlí Dům dělí a mládeže Brno. V objektu je nutné provést opravu a výměnu oken a dveří. Stávající okna jsou ve velmi špatném stavu, dochází k rozsáhlým únikům tepla, většinu oken nelze otevřít. Odbor správy majetku MMB se chystá na výše uvedenou akci žádat dotaci z „Programu obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 60701455
PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 25597710
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 4. 2011
Cena včetně DPH 901 687,00 Kč
Datum realizace 30. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 22. 4. 2011

Zpět