Oprava terasy, zábradlí a oken v objektu Moravské nám. 15 (VZ č. 69/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001508
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Oprava terasy, zábradlí a oken v objektu Moravské nám. 15 (VZ č. 69/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku MMB spravuje objekt Moravské nám. 15 v Brně (Muzejka), který je památkově chráněn. V objektu sídlí společnosti Realitní a správcovská a.s, Alliance française, Österreich Institut a další subjekty, prostory restaurace jsou pronajaty nájemci. V objektu je nutné provést opravu havarijního stavu terasy, zábradlí a opravu a nátěr oken. Z důvodu zachování památkově chráněného objektu a zabránění znehodnocování objektu (do objektu zatéká) je nutné provést v objektu Moravské nám. 15 výše uvedené práce. Odbor správy majetku MMB se chystá na výše uvedenou akci žádat dotaci z „Programu obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Bc. Dimitrij Nikifor Neuwirth, Jánská 453/9, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 60701455
EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 25349716
MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 25538543
Bc. Dimitrij Nikifor Neuwirth, Jánská 453/9, 602 00 Brno 44982631
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 4. 2011
Cena včetně DPH 2 393 292,00 Kč
Datum realizace 30. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 22. 4. 2011

Zpět