Údržba pozemků - Černovická terasa (VZ č. 70/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001509
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Údržba pozemků - Černovická terasa (VZ č. 70/2011)
Popis předmětu plnění: Odbor správy majetku MMB spravuje pozemky v k.ú. Černovice, Tuřany a Slatina, které tvoří tzv. Černovickou terasu (celková výměra těchto pozemků je 712 757 m2). O tyto pozemky je nutné pečovat, provádět pokos travnatého porostu (4 x ročně pozemky s výskytem sysla obecného, 3 x ročně ostatní pozemky) vč. likvidace vzniklého odpadu. Černovická terasa je také lokalitou s výskytem kriticky ohroženého druhu živočicha – sysla obecného, který je chráněn v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Pokos porostu je nutný pro zabezpečení ochrany tohoto duhu. Před každým pokosem bude kontaktována Agentura ochrany přírody, která upřesní termín pokosu.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Technické služby Brno - Slatina, Přemyslovo náměstí 13/27, 627 00 Brno 405434
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 62161521
Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 47940786
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Roman Trnka
Ing. Ladislav Borek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 5. 2011
Cena včetně DPH 702 525,60 Kč
Datum realizace 30. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 10. 5. 2011

Zpět