Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ č. 71/2011)

 
Evidenční číslo: OSM-001511
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ č. 71/2011)
Popis předmětu plnění: Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna. Pro odstraňování sprejeských kreseb se používají různé techniky: Obnovení původního nátěru fasády přetřením nátěrovou hmotou původní barvy do pohledového celku; čištění chemické tj. gelem nebo agresivním oplachem – se používá na sklo, obklady, kovy a výlohy; čištění opískováním – se používá na sochy, památníky; obnovení materiálu na kovových a dřevěných materiálech. Předmětem zakázky je také průběžné odstraňování nepovolených výlepů a samolepek.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OSM
Vybraný uchazeč: W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Petr Gabriel
Ing. Ladislav Borek
Roman Trnka
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 5. 2011
Cena včetně DPH 6 840 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 10. 5. 2011

Zpět