ZŠ Otevřená - autorský dozor

 
Evidenční číslo: OI-001514
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: ZŠ Otevřená - autorský dozor
Popis předmětu plnění: Provádění autorského dozoru na stavbě ZŠ Otevřená.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Ing.Radek Konečný
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 3. 2011
Cena včetně DPH 624 000,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 4. 3. 2011

Zpět