Přístavba tělocvičny při ZŠ Kamenačky

 
Evidenční číslo: OI-001516
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Přístavba tělocvičny při ZŠ Kamenačky
Popis předmětu plnění: Zpracování PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro výběr zhotovitele.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Ing. arch. Libor Žák
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 4. 2011
Cena včetně DPH 777 600,00 Kč
Datum realizace
Datum podpisu smlouvy 2. 5. 2011

Zpět