Zateplení ZŠ Brno 2011

 
Evidenční číslo: OI-001518
Datum schválení zadání Radou města Brna: 16. 3. 2011
Název: Zateplení ZŠ Brno 2011
Popis předmětu plnění: zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: BRNOINVEST, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Dagmar Kabeláčová
Ing. Petr Kratochvíl
Jiří Ides
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 3. 2011
Cena včetně DPH 982 800,00 Kč
Datum realizace
Datum podpisu smlouvy 5. 4. 2011

Zpět