Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území

 
Evidenční číslo: OÚPR-001537
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území
Popis předmětu plnění: Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: UAD Studio, s.r.o., Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
ekonomická výhodnsot nabídky - nabídnutá cena 50
nabídnutý termín zpracování nabídky 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
UAD Studio, s.r.o., Brno 44964072
Archika, Ing.arch.Kaněk, Brno 511117280
DHV CR, spol. s r.o., Praha 45797170
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ladislav Macek
ing. Olga Nováková
Mgr.ing. Kateřina Leopoldová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 15. 6. 2011
Cena včetně DPH 696 000,00 Kč
Datum realizace 27. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 27. 6. 2011

Zpět