Rozšíření diskového pole

 
Evidenční číslo: OMI-001538
Datum schválení zadání Radou města Brna: 4. 5. 2011
Název: Rozšíření diskového pole
Popis předmětu plnění: Rozšíření diskového pole, z důvodu nedostatečné stávající diskové kapacity pro další rozvoj a udržení stávajích agend.
Druh veřejné zakázky: podlimitní
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: VDI Meta - výrobní družstvo invalidů
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
AVNET s.r.o. 25079191
AutoCont CZ a.s. 47676795
TECHNISERV IT,spol.s r.o. 26298953
VDI Meta - výrobní družstvo invalidů 25861808
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Mgr. Marián Hnát
Ing. Jaromír Emmer
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 7. 2011
Cena včetně DPH 4 980 764,40 Kč
Datum realizace 15. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 15. 8. 2011

Zpět