„Zelný trh“ - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby

 
Evidenční číslo: OI-001547
Datum schválení zadání Radou města Brna: 23. 3. 2011
Název: „Zelný trh“ - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby
Popis předmětu plnění: zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena v Kč bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno 46995447
PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno 25564901
RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno 25325680
Ing. Jiří Matula, Šumavská 416/15, 602 00 Brno 12164798
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 46347488
HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 44961944
Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno 46347011
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Radomír Kolomazník
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 25. 5. 2011
Cena včetně DPH 648 000,00 Kč
Datum realizace 15. 12. 2011
Datum podpisu smlouvy 1. 6. 2011

Zpět