Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti

 
Evidenční číslo: OI-001665
Datum schválení zadání Radou města Brna: 11. 5. 2011
Název: Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti
Popis předmětu plnění: Předmětem je provedení drobné rekonstrukce vstupních vodovodních komor na obou koncích mostu na ulici Vídeńská v křižovatce s ulicí Poříčí. Komory, provedené ze železobetonu, budou částečně vybourány tak, aby nedošlo k narušení statiky mostu a dostavěny tak, aby jejich zatížení bylo převedeno do zeminy za opěrami mostu a byly tak od mostu odděleny. Součástí zakázky je zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dopravní značení po dobu uzavírky, vytýčení inženýrských sítí, zkoušky kvality díla a dokumentace skutečnéh provedení.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: D.I.S., spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VHS Brno, a.s. 25556568
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 41601645
IMOS Brno, a.s. 25322257
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 999 420,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 18. 5. 2011

Zpět