II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1

 
Evidenční číslo: OI-001790
Datum schválení zadání Radou města Brna: 25. 5. 2011
Název: II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1
Popis předmětu plnění: Stávající uzávěr bude nahrazen litinovou přírubovou uzavírací klapkou DN 1000, 100% těsnící, PN16 včetně montážní vložky DN1000, obě části budou s těžkou protikorozní ochranou včetně nové převodové vodotěsné skříně. Bude provedena výměna obtoku DN150 z litiny včetně měřících armatur. Bude provedena rekonstrukce elektrorozvodů, jak silových, tak ovládacích (pro tenzometr, průtokoměr) a to od uzávěru až po elektroměrový rozvaděč. Součástí je provedení zkoušek kvality díla a dokumentace skutečného provedení stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VHS Brno, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
IMOS Brno, a.s. 25322257
VHS Brno, a.s. 25556568
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 219169
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 099 958,00 Kč
Datum realizace 31. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 20. 6. 2011

Zpět