Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb – SILNICE I/42 BRNO VMO – JIH – vodohospodářské rozbory - projektová dokumentace

 
Evidenční číslo: OI-001861
Datum schválení zadání Radou města Brna: 27. 4. 2011
Název: Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb – SILNICE I/42 BRNO VMO – JIH – vodohospodářské rozbory - projektová dokumentace
Popis předmětu plnění: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace – projektové podklady (řešení VMO – vodohospodářské rozbory pro odvodnění komunikací jako doplňující podklad pro proces EIA /vliv na životní prostředí/).
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Irena Matonohová
Ing. Josef Luňáček
Ing. Bc. Pavel Burian
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 27. 4. 2011
Cena včetně DPH 697 680,00 Kč
Datum realizace 17. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 17. 5. 2011

Zpět