Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí

 
Evidenční číslo: ÚRM-001876
Datum schválení zadání Radou města Brna: 4. 5. 2011
Název: Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí
Popis předmětu plnění: Zakázka je v souladu s ust. § 98 zákona rozdělena na 2 části (1. část = výroba filmových projekcí, 2. část = dodávka audioprůvodců). Nabídku je možné podat na kteroukoli část zakázky či na každou z obou částí zakázky. Obecně o 1. části zakázky: Vybraný uchazeč musí velmi úzce spolupracovat s BKC - TIC, coby provozovatelem brněnského podzemí. Realizátor předmětu veřejné zakázky nejprve vytvoří scénář k jednotlivým videopořadům a videosekvencím, který bude finalizovat po konzultaci s BKC - TIC. Následně realizuje, dle níže popsaných požadavků, jednotlivé produkty dle této zadávací dokumentace. Obecně o 2. části zakázky: Obsahová část textů pro audioprůvodce (13 normostran textu) bude dodána BKC - TIC a není předmětem veřejné zakázky. Materiály pořízené touto veřejnou zakázkou budou distribuovány tak, aby byl osloven co největší počet obyvatel Brna a jeho okolí.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: Studio Cinebonbon – Lukáš Gargulák
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena s DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Studio Cinebonbon – Lukáš Gargulák 75757664
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Naděžda Křemečková
Ing. Olga Nováková
Mgr. Radek Řeřicha
Mgr. Radim Gold
Mgr. Kateřina Fuxová
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 31. 8. 2011
Cena včetně DPH 3 564 000,00 Kč
Datum realizace 12. 10. 2012
Datum podpisu smlouvy 12. 10. 2011

Zpět