Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na VUT)

 
Evidenční číslo: OI-001877
Datum schválení zadání Radou města Brna: 29. 6. 2011
Název: Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na VUT)
Popis předmětu plnění: Zpracování zadávací dokumentace řeší rekonstrukci technologie, spočívající ve výměně čerpací techniky včetně ovládacích armatur, průtokoměrua vodoměru a rekonstrukci elektro spočívající ve výměně silnoproudého rozvaděče, zavedení nového rozvaděče Racom včetně radiomodemu MR 400, automatu Sikativ S7/300 a zdroje UPS. Dále je řešeno nové osvětlení a rekonstrukce EZS. Součástí je výkaz výměr a položkový rozpočet a autorský dozor.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VH atelier, s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROVO, spol. s r.o. 44012900
VH atelier, s r.o. 49437267
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 397 920,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 25. 7. 2011

Zpět