Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděču elektro

 
Evidenční číslo: OI-002311
Datum schválení zadání Radou města Brna: 22. 6. 2011
Název: Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděču elektro
Popis předmětu plnění: Projekt pro zadání stavby má řešit rekonstrukci technologie, která spočívá ve výměně kuželového uzávěru za CLA - VAL, včetně ovádacích armatur. Součástí rekonstrukce elektro bude zřízení nového rozvaděče RACOM, nového osvětlení a rekonstrukce EZS.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VH atelier, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
PROVO, spol. s r.o. 44012900
VH atelier, spol. s r.o. 49437267
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 391 920,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 25. 7. 2011

Zpět