Brno, zemní VDJ Kohoutovice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na věžový VDJ)

 
Evidenční číslo: OI-002312
Datum schválení zadání Radou města Brna: 29. 6. 2011
Název: Brno, zemní VDJ Kohoutovice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na věžový VDJ)
Popis předmětu plnění: Předmětem projektové dokumentace pro zadání stavby je rekonstrukce technologie spočívající ve výměně čerpací techniky včetně ovládacích armatur. Rekonstrukce elekto obsahuje výměnu silnoproudého rozvaděče v návaznosti na rek. čerpadel, výměnu rozvaděče Racom včetně radiomodemu MR 400, automatu Sikativ S7/300, UPS zdroje . Dále bude řešeno nové osvětlení a rekonstrukce EZS. Součástí dokumentace bude výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: AQUA PROCON s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HZDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno 26475081
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 471 600,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 25. 7. 2011

Zpět