Brno, ČS Soběšice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro

 
Evidenční číslo: OI-002313
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Brno, ČS Soběšice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro
Popis předmětu plnění: Projektová dokumentace pro zadání stavby obsahuje rekonstrukci technologickou, která spočívá ve výměně zastaralých čerpadel a rekonstrukci elektro, spočívající ve výměně rozvaděče Racom včetně radiomodemu Racom MR 400, automatu Sikativ S7/300, UPS zdroj. Součástí bude rekonstrukce EZS. Dále bude součástí výkaz výměr a položkový rozpočet včetně výkonu autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno 26475081
Pöyry Environment a.s. 46347526
DUIS s.r.o. 47916311
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 551 160,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 25. 7. 2011

Zpět