Servery pro GISMB

 
Evidenční číslo: OMI-002368
Datum schválení zadání Radou města Brna: 1. 6. 2011
Název: Servery pro GISMB
Popis předmětu plnění: Předmětem poptávky je posílení GISMB. Z důvodu udržení technologického standartu a rozšíření možností dalšího rozvoje GISMB bylo rozhodnuto o migraci projektu na technologii ArcGIS Server. V souvislosti s přechodem na ArGS je nutné zakoupit nové servery, které budou určeny výhradně pro provoz ArcGIS Serveru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: UNIS COMPUTERS,a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší cenová nabídka 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Infinity a.s. 60112549
SALTO spol.s.r.o. 44016336
UNIS COMPUTERS,a.s. 63476223
TECHNISERV IT spol. s r.o. 26298953
PER4MANCE s.r.o. 60749024
FoNet, spol.s r.o. 25514920
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian
Ing. Jaromír Emmer
Ing. Andrea Foltýnová
Mgr. Ladislav Zajíc
Mgr. Marián Hnát
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 1. 6. 2011
Cena včetně DPH 1 411 872,00 Kč
Datum realizace 7. 6. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 6. 2011

Zpět