Brno, OK 05 Tkalcovská - monitoring a měření na kanalizační síti

 
Evidenční číslo: OI-002385
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Brno, OK 05 Tkalcovská - monitoring a měření na kanalizační síti
Popis předmětu plnění: Součástí zakázky je úprava objektu telemetrie v odlehčovací komoře D05 na ul. Tkalcovské. Objekt bude rozšířen pro přenos dat z nově instalovaných čidel s vizualizací na kanalizační dispečink, celkem 2 nové průtokoměry a 4 hladinová čidla.. Součástí je provedení zkoušek kvality díla a dokumentace skutečného provedení stavby.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
VHS Brno, a.s. 25556568
D.I.S., spol. s r.o. 46975616
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 41601645
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 2 279 340,00 Kč
Datum realizace 23. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 12. 7. 2011

Zpět