Kanalizace vnitroblok Palackého 56 - 64

 
Evidenční číslo: OI-002386
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Kanalizace vnitroblok Palackého 56 - 64
Popis předmětu plnění: Předmětem zakázky je rekonstrukce kanalizace v délce 60,85 z kameninových kanalizačních trub DN 300 včetně odboček pro kanalizační přípojky, kterých je 9 ks a jsou profilu DN 200.Stávající přípojky budou pouze přepojeny. Součástí je vytýčení inženýrských sítí, zkoušky kvality díla, dokumentace skutečného rpovedení včetně geodetického zaměření.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. 49971191
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100
A.R.A. s.r.o. 25306791
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 1 783 117,20 Kč
Datum realizace 25. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 25. 7. 2011

Zpět