Brno, dochlorovací stanice Kaštanova, zrušení budovy, vybudování šachty

 
Evidenční číslo: OI-002397
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Brno, dochlorovací stanice Kaštanova, zrušení budovy, vybudování šachty
Popis předmětu plnění: Obsahem dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby je návvrh demolice nadzemní části dochlorovací stanice z důvodu statického narušení a vybudování nové měřící šachty na vodovodní síti. Rozsah dokumentace bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vzhlášky č. 503/2006 Sb. Součástí bude výkaz výměr, položkový rozpočet a výkon autorského dozoru.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: AQUA PROCON s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena bez DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Pöyry Environment a.s. 46347526
AQUA PROCON s.r.o. 46964371
VH atelier, spol. s r.o. 49437267
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Petr Šindler
Ing. Miroslav Martínek
Bc. Jaromír Peška
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 648 000,00 Kč
Datum realizace 30. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 25. 7. 2011

Zpět