Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS

 
Evidenční číslo: OÚPR-002424
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS
Popis předmětu plnění: Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OÚPR
Vybraný uchazeč: Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
soutěžní návrh 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících 72503017
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
NULL
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna
Cena včetně DPH 200 000,00 Kč
Datum realizace 30. 9. 2011
Datum podpisu smlouvy 17. 6. 2011

Zpět