Rekonstrukce a výstavba SSZ- Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 2 – SSZ 0.20 Husova/Údolní – parkoviště Besední

 
Evidenční číslo: OI-002441
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Rekonstrukce a výstavba SSZ- Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 2 – SSZ 0.20 Husova/Údolní – parkoviště Besední
Popis předmětu plnění: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) křižovatky 0.20 Husova – Údolní, jeho vybavení preferencí MHD systém RIS a dále rekonstrukce a rozšíření přenosové cesty řízení dopravy v úseku O 0.08 Husova/Joštova – O 0.20 Husova/Údolní – parkoviště Besední (dále jen KK) pro koordinaci SSZ se sousedními křižovatkami. SSZ bude připojeno na dopravní počítač CŘD na monitorovací pracoviště MHD na Centrálním dispečinku umístěného na Renneské třídě 1a prostřednictvím rekonstruovaného KK.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena v Kč vč. DP 40
celková doba vypnutí SSZ křižovatek ve dnec 30
celková doba plnění v kalendářních dnech 20
délka záruky v měsících 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ludvík Kadlec
Ing. Ladislav Vyskočil
JUDr. Markéta Sedláková
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 20. 7. 2011
Cena včetně DPH 6 340 480,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 1. 8. 2011

Zpět