Tramvaj Plotní – soubor staveb – Náhradní výsadba za asanované stromy

 
Evidenční číslo: OI-002454
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Tramvaj Plotní – soubor staveb – Náhradní výsadba za asanované stromy
Popis předmětu plnění: Předmětem této veřejné zakázky je provedení náhradní výsadby za asanované stromy v místě plánované výstavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb“
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Kaisler s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková nabídková cena v Kč vč. DPH 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Karel Doležal
Ing. Bc. Pavel Burian
Ladislav Vyskočil Ing.
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 8. 2011
Cena včetně DPH 567 324,00 Kč
Datum realizace 30. 6. 2012
Datum podpisu smlouvy 19. 8. 2011

Zpět