Cyklistická stezka K Nábřeží

 
Evidenční číslo: OI-002492
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Cyklistická stezka K Nábřeží
Popis předmětu plnění: realizace cyklistické stezky v délce 243m a šířce 3m vč. veřejného osvětlení
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Vybraný uchazeč: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 70b, 621 00 Brno
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
H.K.U., spol. s r.o., Záhumní 24, 624 00 Brno 25515161
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 70b, 621 00 Brno 41601645
ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3 641 00 Brno 26307871
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany 25504011
Brixton-stavitelství,s.r.o. Chaloupky 171/33, 624 00 Brno 26242451
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian
Ing. Jan Kaucký
Ing.arch. Radomír Kolomazník
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 10. 8. 2011
Cena včetně DPH 3 025 972,00 Kč
Datum realizace 6. 11. 2011
Datum podpisu smlouvy 16. 8. 2011

Zpět