Projekt Metropolitní síť BRNO-propojední magistrátu s úřady městských částí - fáze III

 
Evidenční číslo: ÚRM-002500
Datum schválení zadání Radou města Brna: 28. 6. 2011
Název: Projekt Metropolitní síť BRNO-propojední magistrátu s úřady městských částí - fáze III
Popis předmětu plnění: Vybudování komunikační infrastrukury, která zajistí plnohodnotné využití Informační strategie statutárního města Brna v souladu s vizemi a cíli stanovenými zadavatelem v předmětné strategii a bude provedena v souladu se specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: ÚRM
Vybraný uchazeč: UNIS COMPUTERS, a.s.; Telefonica Czech Republic IČ: 601 933 36, a.s.; InfoTel, spol. s r.o. IČ:46981071
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
celková výše nabídkové ceny 60
doba realizace díla 20
smluvní pokuty za neplnění SLA 10
smluvní pokuta za nesplnění doby realizace díla 10
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
UNIS COMPUTERS, a.s.; Telefonica Czech Republic IČ: 601 933 36, a.s.; InfoTel, spol. s r.o. IČ:46981071 63476223
SITEL, spol. s r.o. 44797320
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ladislav Macek
Jiří Zorník
Ing. Ivan Hloušek
Mgr. Jana Křížová
Ing. Jaromír Emmer
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 2. 11. 2011
Cena včetně DPH 114 360 000,00 Kč
Datum realizace 10. 4. 2012
Datum podpisu smlouvy 22. 11. 2011

Zpět