Veřejné zakázky
statutární město Brno

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách členěny na: